poza pazaGES FORCE S.R.L. presteaza servicii de paza si protectie in baza licenţei nr. 0150/P/2005, eliberată de Inspectoratul General al Poliţiei, prin care este autorizată să efectueze activităţi de servicii pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor, transporturilor de bunuri şi valori, protecție personală specializată, precum şi consultanţă în aceste domenii.

Pe teritoriul Romaniei activitatea de paza si protectie, inclusiv paza asigurata cu personal de paza, este reglementata de prevederile Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor publicata in Monitorul Oficial nr. 525 /22.07.2003, modificata si completata prin urmatoarele acte normative:

  • Hotararea Guvernului nr.301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 333 /2003 privind paza obiectivelor,   bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare.
  • Hotărârea nr. 1002/2015 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

Prin servicii de pază se întelege:

a) paza proprietătii împotriva accesului neautorizat sau a ocupării abuzive;

b) paza proprietătii împotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum si a altor actiuni producătoare de pagube materiale;

c) detectarea substantelor, armelor, explozibililor sau a materialelor de orice natură care pot provoca o pagubă;

d) paza proprietătii intelectuale;

e) paza mediului înconjurător;

f) furnizarea către autoritătile competente a informatiilor legate de incidentele apărute în timpul activitătii de pază.

GES FORCE S.R.L. va asigura personal calificat şi bine instruit pe parcursul derulării contractului, atestat de către Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu care, pe baza mijloacelor proprii, să asigure paza şi securitatea obiectivelor avute in paza. Personalul de pază indeplineste conditiile legale din punct de vedere al sănătăţii şi securităţii în muncă şi al intervenţiei în situaţii de urgenţă, adaptate la specificul activităţilor şi echipamentelor din obiectivele păzite.

Personalul de paza va avea, in functie de sezon, echipament de serviciu care va cuprinde: uniforma, insemne distinctive, sigla, echipament de protectie (dupa caz), ecuson de identificare cu numele, prenumele agentului de paza si denumirea societatii de paza, legitimatie de serviciu, spray iritant lacrimogen, tomfa, mijloc de comunicatie (telefon mobil sau statie emisie-receptie).

GES FORCE S.R.L. are capacitatea organizatorică proprie care să asigure integrarea la nivel national a serviciilor de pază, dimensionarea eficientă a resurselor şi sincronizarea activităţilor de pază şi intervenţie cu structura şi activităţile beneficiarilor sai.

GES FORCE S.R.L. va delega o persoană care va răspunde de organizarea, conducerea şi controlul tuturor serviciior de pază prestate, în relaţia cu conducerea beneficiarilor sai, precum şi un coordonator de zonă al serviciilor de pază prestate.

 

Solicita oferta

Despre noi

Companie de servicii de securitate, oferim servicii de monitorizare dispecerizata si interventie la efractie, paza bunuri si obiective, paza si insotire transport de valori, proiectare, instalare si service sisteme electronice de securitate, servicii de securitate pentru evenimente, servicii de garda de corp (gardare VIP). Suntem prezenti la nivel national si putem oferi tarife competitive pentru servicii si echipamente.

Contact

0372.755.090

0371.607.233

office@gesforce.ro

Nr scurt dispecerat: 021.9437

fakebook.com/ges.force.3